Bakgrund

Cykelvänlig arbetsplats är en av flera aktiviteter som Helsingborgs stad gör för att främja en övergång till mer hållbart resande. 


Cykelvänlig arbetsplats är en kampanj som startades av Göteborgs stad för ett par år sedan och som sedan har spridit sig till flera kommuner och städer runt om i Sverige. Idén är att uppmuntra arbetsplatser som arbetar för att främja cykling bland sina medarbetare genom en tävling där man kan bli den cykelvänligaste arbetsplatsen.

I Helsingborg startade Cykelvänlig arbetsplats under hösten 2017 och kampanjen var inledningsvis kopplad till flera olika insatser som gjordes för att ändra resebeteenden i samband med ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan.

Finansiering genom Klimatklivet

Stadsbyggnadsförvaltningen fick statlig finansiering inom Klimatklivet för ökat hållbart resande under ombyggnaden av Drottninggatan/Järnvägsgatan. Syftet med projektet är att minska koldioxidutsläppen från persontransporter genom att uppmuntra till ändrade resvanor och underlätta för alla som vill ta sig till centrum under projekttiden 2017-2018.

Under projekttiden 2017-2018 användes medel från Klimatklivet till bland annat ett cykelbibliotek, tydligare skyltning för cyklister och vid pendlarparkeringar, stöd och aktiviteter för skolor och arbetsplatser i centrum som arbetar för minskad biltrafik till och från verksamheten.

Ombyggnad av Drottninggatan och Järnvägsgatan

Helsingborg växer så att det knakar och år 2035 ska vi vara 175 000 invånare. Vi blir fler som ska samsas på samma yta, och det ställer ökade krav på infrastrukturen i centrum. Därför satsar vi på att utveckla Helsingborgs paradgata – Drottninggatan och Järnvägsgatan. Vi kommer få bättre och tydligare gång- och cykelstråk, kollektivtrafiken ska prioriteras och bli effektivare, och vi skapar platser där människor trivs och vill vara. Ombyggnaden startade i maj 2017 och kommer vara klar till sommaren 2019. Läs mer om ombyggnaden här.