Ekonomi

Cykling – en bra affär för arbetsplatsen! Arbetsplatser vinner ekonomiskt på att ha fler anställda som cykelpendlar. Forskning visar att cyklister tar ut färre sjukdagar än icke-cyklister. Medarbetare som cyklar till jobbet presterar även bättre än de som åker bil eller kommunalt.

Förutom ekonomiska fördelar för arbetsplatsen ger cykling vinster både för privatpersoner och för samhället i stort.

Ökad användning av cykel leder till

  • bättre privatekonomi, du sparar pengar på att lämna bilen hemma.
  • samhällsekonomisk vinning – lägre kostnader för medicin och sjukvård
  • attraktivare och bättre fungerande städer

Visste du att…

Cykelparkeringar till de anställda är mer yteffektiva än bilparkeringar. Varje parkerad cykel tar mycket mindre plats än en parkerad bil och cykelparkeringen kostar därmed mindre.

Länkar till forskning

Allmänna studier

CyCity har gjort en sammanställning av tidigare studier. Resultatet visar att en satsad krona i bättre cykelinfrastruktur kan ger mer än tre kronor tillbaka. Fakta om cykeltrafik (pdf).

European Cyclists’ Federation (ECF) har 2016 värderat cyklingens samhällsnytta till 513,19 miljarder Euro inom EU. The EU cycling economy – arguments for an integrated EU cycling policy

Lokala studier

Om du tar bilen istället för cykeln blir det sex gånger dyrare för dig och samhället. Det har Stefan Gössling på Institutionen för service management och tjänstevetenskap vid Lunds universitet kommit fram till i en studie av en analys av cykelstaden Köpenhamn. Läs sammanfattningen och/eller beställ rapporten.

En samhällsekonomisk vinst på cirka 2,5 miljarder kronor per år. Det kan bli resultatet om hälften av alla i Storstockholmsregionen som kan cykla till jobbet på under en halvtimme valde bort bilen och istället tog cykeln. Lyssna på en intervju (Sveriges radio) med Peter Schantz, professor i humanbiologi vid Gymnastik- och idrottshögskolan GIH.

The Bike SA Blog: Ökad omsättning på Ninth Ave, Times Sq i New York. Intervju med Janette Sadik-Khan om den lyckade cykellösningen i New York.

Stockholmscykling är värd miljarder. Det visar en utredning från Trivector. Cykeltrafiken till och från Stockholms innerstad har ökat från 34 488 per dygn åren 2001-2005 till 58 756 per dygn åren 2011-2015. Utredningen visar att folkhälsoeffekten av dagens cykling över innerstadssnittet är värd drygt en halv miljard konor per år. Den ökning i cyklandet som skett till och från Stockholms innerstad från perioden 2001-2005 till perioden 2011-2015 beräknas vara värd 218 miljoner kronor per år.