Hälsa

Cykling är bra för kropp och knopp! Att cykla är en investering i hälsa. Cykelpendling är en effektiv motionsform och stimulerar andningen, musklerna och balansen på ett skonsamt sätt.

Personer som cykelpendlar får

  • bättre kondition
  • bättre immunförsvar
  • bättre muskelstyrka

Liksom annan fysisk aktivitet leder cykling till ökad koncentrationsförmåga och prestationsförmåga, motverkar kroniska sjukdomar och kan därmed minska sjukfrånvaron och produktionsbortfallet.

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar 30 minuters måttlig fysisk aktivitet dagligen, till exempel att cykla till och från jobbet.

Visste du att…

”Människor som cykelpendlar till jobbet känner sig mindre stressade de första 45 minuterna på jobbet än de som pendlar till arbetet med bil.” The guardian 2017-07-17

Länkar till forskning

Personer som cyklar regelbundet lever längre. Detta konstateras i en studie på 263 450 britter.

Cykling kan reducera många hälsorisker, däribland hjärtproblem och cancer som är vanliga dödsorsaker. Rapporten ”Cycling and Health – What’s the evidence” samlar slutsatser från en stor mängd olika studier och forskningsprojekt som understryker cyklingens positiva hälsoeffekter.

Fietsberaad i Nederländerna redovisar en rapport som räknar på den minskade sjukfrånvaron bland pendelcyklister. Rapporten heter ”Reduced sickness absence in regular commuter cyclist can save employers 27 million euros”.

British Medical Journal jämför hälsorisker för bilister och hälsofördelar för cyklister i studien ”The Health Risks and Benefits of Cycling in Urban Environments Compared with Car Use: Health Impact Assessment Study”.

International Sport and Culture Associations rapport ”The Economic Cost of Physical Inactivity in Europe” visar att en befolkning som transporterar sig genom aktivitet, som cykling, är en lösning på många av Europas hälsoproblem. Rapporten är skriven av ISCA and the Centre for Economics and Business Research, CEBR, från 2015.

Kristoffer Mattisson vid Lunds Universitet jämförde i sin doktorsavhandling upplevd hälsa stress mellan olika typer av pendlare. Studien fann att bil- och kollektiv pendlare rapporterade lägre självskattad hälsa i jämförelse med aktiva pendlare (gående och cyklister).

Länkar till verktyg

Här har vi samlat olika verktyg där du bland annat kan räkna ut hur cykling och promenerande ger ekonomiska fördelar.

WHO Europes webbverktyg från Världshälsoorganisationen om fördelarna med cykling och promenerande, HEAT Health Economic Assessment tool.

CyCity, var ett svenskt forskningsprogram som samlar forskare med specialkompetens i olika cykelrelaterade frågor. Där talade bland annat Elisabet Idar Angelov om ekonomiska folkhälsovinster om fler bilpendlare i stället tar cykeln till jobbet. I en analys som koordinatorn WSP gjorde 2008 beräknades sjukvårdskostnaderna, av den fysiska inaktivitet som bilåkande medför, uppgå till cirka 2 miljarder kronor per år. Produktionsbortfallet beräknades uppgå till 2,5 miljarder kronor per år.