Miljö

Cykeln är världens mest miljövänliga fordon! Idag cykelpendlar en halv miljon svenskar. Om det blir ännu fler skulle detta skapa nya möjligheter för stadsplanering och samhället och utsläppen av koldioxid skulle minska avsevärt.

Därför är cyklar miljövänliga

  • Cyklar har inga cancerogena utsläpp.
  • Cyklar och cyklister bidrar inte till växthuseffekten.
  • Cykeln är ett av de mest energisnåla transportmedel som existerar.
  • Cyklar drivs med biobränsle – sill och potatis exempelvis.
  • Cyklar bullrar inte.
  • Cyklar tar mindre plats än bilar.

Visste du att…

  • Om 1 procent av bilåkandet i Sverige förs över till cykel minskar bensinförbrukningen med 55 miljoner liter per år, vilket motsvarar minskade kvävedioxidutsläpp på drygt 22 300 ton. Ska miljömål nås måste fler ändra sina resvanor.
  • Om man cyklar en arbetsdag istället för att köra bil så minskas avgasutsläppen med 20 %!

Länkar till forskning

En studie om bilpendlare i Stockholm visar att nästan 450 levnadsår hade kunnat sparats om bilister hade cyklat en halvtimme om dagen i stället för at köra bil. Läs mer i studien: Impacts on air pollution and health by changing commuting from car to bicycle

I en annan vetenskaplig rapport från USA tar man upp hur ökad cykling och gång kan bidra till bättre luft och miljö i landet.  ”National Bicycling And Walking Study”.