Tid

Cykla och slipp kön! Cykeln är ett mer rationellt alternativ till bilen. Bilar tar stor plats vilket gör dem ineffektivare och även ofta långsammare. I själva verket visar jämförelser att cykeln ofta erbjuder snabbare dörr-till-dörr-transporter i tätorter än bilen.

De flesta av oss måste resa från hemmet till arbetsplatsen/skolan. Den som har kortare sträcka än 15 km kan oftast cykla till och från jobbet/skolan utan att detta tar någon extra tid jämfört med att åka bil. Förutom att du får en förutsägbar tid till arbetet finns många fördelar.

Ökad cykling leder till

  • förbättrad framkomlighet för utryckningsfordon när färre bilar är i vägen
  • viktiga transporter får mer plats
  • minskade kötider

Visste du att…

  • En sträcka på 3 km tar 8 minuter med bil och 10 minuter med cykel. Du hinner cykla 5 km på 20-25 min.

Tjänstecyklar på arbetsplatsen

En arbetsplats som har många tjänsteresor i staden kan istället för tjänstebilar erbjuda sina anställda tjänstecyklar, som kommer fram snabbare och är smidigare att använda i stadstrafiken. Dessutom är det ofta lättare att parkera och komma nära målet med cykeln.

Länkar till forskning

Många studier har bevisat att cykeln -beroende på cykelbanans bredd- bara kräver några få tiondelar av det utrymmet bilen kräver (ett mått som kallas för Passenger Car Equivalent, PCE). Studien ”Research on bicycle conversion factors till exempel har beräknat att varje cykel är lika med trängseln skapad av 0,28 bilar.

En annan aspekt är cykelparkeringens yteffektivitet: varje parkerad cykel tar mycket mindre plats än en parkerad bil. Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en sammanställning av exempel där parkering används som styrmedel för hållbar stadsutveckling.

Kopplar man dessutom ihop restiden med arbetstiden som går att bekosta färdmedlet, då är skillnaden mellan bil, cykel och kollektivtrafik minimalt. Det visar i alla fall en analys som Jonas Åkerman på KTH har gjort åt magasinet Effekt. Och då har Jonas inte räknat in tiden som bilister behöver spendera på gymmet för att få samma hälsoeffekter, som cyklister får på köpet.