Plats för fler cyklar i Rådhuset

Helsingborgs rådhus är byggt 1897, ett vackert hus men som länge haft ont om plats för cyklar. Engagerade cyklister bland personalen har efterfrågat bättre lösningar och för några månader sedan hittade enhetschefen för serviceenheten Thomas Fritz lösningen. Med ett nytt cykelställ där cyklarna hängs upp har antalet platser för cyklar nu fördubblats. Första dagarna när det nya cykelstället var på plats fanns det personal som visade hur cyklarna hängs upp och det gick även ut information till alla via mejl. En annan förbättring är att den tunga trädörren in till cykelrummet fått en automatisk öppnare som underlättar för alla som ska in och ut.

Thomas Fritz i Rådhusets cykelrum där cyklarna numera hängs upp.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *